Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 32-52

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-02
Datum då anslag tas ner: 2022-03-24

Sekreterare: Linn Persson