Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 53-81

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-04
Datum då anslag tas ner: 2022-04-26

Sekreterare: Alice Helander