Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 116-117

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-27
Datum då anslag tas ner: 2022-05-19

Sekreterare: Alice Helander