Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 118-140

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-08
Datum då anslag tas ner: 2022-06-30

Sekreterare: Alice Helander