Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnmämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 184-204

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-06
Datum då anslag tas ner: 2022-10-28

Sekreterare: Alice Helander