Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 215, § 224

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-17
Datum då anslag tas ner: 2022-12-09

Sekreterare: Alice Helander