Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 236-242, 245-251 samt 253-256

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-21
Datum då anslag tas ner: 2023-01-12

Sekreterare: Alice Helander