Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 120

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-22
Datum då anslag tas ner: 2019-06-13

Sekreterare: Lena Jarl