Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 24-25

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-12
Datum då anslag tas ner: 2019-03-06

Sekreterare: Lena Jarl