Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 166-167

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-08
Datum då anslag tas ner: 2019-10-30

Sekreterare: Lena Jarl