Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-2

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-17
Datum då anslag tas ner: 2020-02-08

Sekreterare: Lena Jarl