Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 41 och 45

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-12
Datum då anslag tas ner: 2020-04-03

Sekreterare: Cattis Olsson