Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 134-135

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-08-13
Datum då anslag tas ner: 2020-09-04

Sekreterare: Linn Persson