Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 30-31

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-09
Datum då anslag tas ner: 2021-03-03

Sekreterare: Linn Persson