Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 59-60

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-16
Datum då anslag tas ner: 2021-04-07

Sekreterare: Johannes Pettersson