Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 209-201

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-21
Datum då anslag tas ner: 2021-10-13

Sekreterare: Linn Persson