Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 67-68

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-20
Datum då anslag tas ner: 2020-05-12

Sekreterare: Linn Persson