Tillkännagivande

Organ: Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-14 samt 16-20

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-03
Datum då anslag tas ner: 2023-02-25

Sekreterare: Linnea Sten