Tillkännagivande

Organ: Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 15

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-26
Datum då anslag tas ner: 2023-02-17

Sekreterare: Linnea Sten