Tillkännagivande

Organ: Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 21-42

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-08
Datum då anslag tas ner: 2023-03-30

Sekreterare: Linnea Sten