Tillkännagivande

Organ: Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 43-63 samt 65-69

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-30
Datum då anslag tas ner: 2023-04-21

Sekreterare: Linnea Sten