Tillkännagivande

Organ: Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 101-124

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-31
Datum då anslag tas ner: 2023-06-22

Sekreterare: Linnea Sten