Tillkännagivande

Organ: Utbildningsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 42-43

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-15
Datum då anslag tas ner: 2023-04-06

Sekreterare: Linnea Sten