Tillkännagivande

Organ: Utbildningsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 113-114

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-05
Datum då anslag tas ner: 2023-06-27

Sekreterare: Rangeen Zakholy