Tillkännagivande

Organ: Utbildningsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 20-21

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-14
Datum då anslag tas ner: 2023-03-08

Sekreterare: Linnea Sten