Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 15-29

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-01
Datum då anslag tas ner: 2019-04-23

Sekreterare: Lina Dahlström