Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 40 - 49

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-19
Datum då anslag tas ner: 2019-07-11

Sekreterare: Lina Dahlström