Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 50-58

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-17
Datum då anslag tas ner: 2019-10-09

Sekreterare: Claes Danielsson