Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 59 - 65

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-18
Datum då anslag tas ner: 2019-11-09

Sekreterare: Lina Dahlström