Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 66-73

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-08
Datum då anslag tas ner: 2020-01-30

Sekreterare: Erika Linder