Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 12-21

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-04
Datum då anslag tas ner: 2020-05-26

Sekreterare: Lina Dahlström