Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 22-29

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-24
Datum då anslag tas ner: 2020-10-16

Sekreterare: Lina Dahlström