Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 30-38

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-13
Datum då anslag tas ner: 2020-12-05

Sekreterare: Lina Dahlström