Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 42

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-27
Datum då anslag tas ner: 2020-12-19

Sekreterare: Lina Dahlström