Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 39 - 41

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-02
Datum då anslag tas ner: 2020-12-24

Sekreterare: Lina Dahlström