Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 43-56

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-01-07
Datum då anslag tas ner: 2021-01-29

Sekreterare: Lina Dahlström