Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 1-11

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-24
Datum då anslag tas ner: 2021-03-18

Sekreterare: Lina Dahlström