Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 20-23

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-23
Datum då anslag tas ner: 2021-04-14

Sekreterare: Lina Dahlström