Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 24-31

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-07
Datum då anslag tas ner: 2021-04-29

Sekreterare: Lina Dahlström