Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 36-37

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-25
Datum då anslag tas ner: 2021-06-16

Sekreterare: Lina Dahlström