Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 32-35, 38-41

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-03
Datum då anslag tas ner: 2021-06-25

Sekreterare: Lina Dahlström