Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 42-44

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-08-30
Datum då anslag tas ner: 2021-09-21

Sekreterare: Lina Dahlström