Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 45-55

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-06
Datum då anslag tas ner: 2021-10-28

Sekreterare: Lina Dahlström