Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 56-64

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-29
Datum då anslag tas ner: 2021-12-21

Sekreterare: Lina Dahlström