Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1 - 15

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-09
Datum då anslag tas ner: 2022-03-03

Sekreterare: Lina Dahlström