Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 16-25

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-14
Datum då anslag tas ner: 2022-05-06

Sekreterare: Lina Dahlström