Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 26-37

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-19
Datum då anslag tas ner: 2022-06-10

Sekreterare: Lina Dahlström