Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 38-45

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-08-24
Datum då anslag tas ner: 2022-09-15

Sekreterare: Lina Dahlström