Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 50-59

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-04
Datum då anslag tas ner: 2022-10-26

Sekreterare: Lina Dahlström