Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 60-67

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-25
Datum då anslag tas ner: 2022-12-17

Sekreterare: Lina Dahlström